An Outline of St. John's Doctrine on the Divine of the Christian - 1957
IL-MARSA - Storja ta' Hamsin Sena (1913-1963) - 1963
Is-Salmi - Il-Ktieb tas-Salmi -  1973/1982
Manwal tal-Letturi (1st & 2nd Edition) - 1973/2003
An Outline of St.  
John's Doctrine on
the Divine of the
Christian
1957
Il-Marsa
Storja ta' Hamsin Sena   
(1913-1963)
1963
Is-Salmi
Il-Ktieb tas-Salmi
1973/1982
Manwal tal-Letturi
(1st & 2nd Edition)
1973 / 2003
       
Il-Bibbja u l-Artijiet Taghha - 1975
HALLELUJAH - Ktieb tal-Kant - 1979
Mejju Ma' Marija - 1987
Il-Bxara t-Tajba Skond San Mattew - 1989
Il-Bibbja u l-Artijiet
taghha
1975
HALLELUJAH
Ktieb tal-Kant
1979
Mejju Ma' Marija
1987
Il-Bxara t-Tajba  
skond San Mattew
 
1989
       
Il-Parrocca ta' San Gwann - 1991
Kif Tifhem il-Bibbja - 1992
Jghallimna bil-Parabboli - 1993
Il-Bxara t-Tajba skond San Luqa - 1993
Il-Parrocca ta'
San Gwann
1991
Kif Tifhem
il-Bibbja
1992
Jghallimna
bil-Parabboli
1993
Il-Bxara t-Tajba
skond San Luqa
1993
       
Gesu' : Min Hu? Xi jfisser ghalina? - 1994
''Henjin Intom ...'' Katekesi Biblika tal-''Beatitudnijiet'' - 1995
Mill-Mewt Ghall-Hajja - 1995
Dizzjunarju Bibliku - Temi Teologici - 1996
Gesu' : Min Hu?
Xi jfisser ghalina?
1994
"Henjin Intom ..."
Katekesi Biblika
tal-''Beatitudnijiet"
1995
Mill-Mewt Ghall-Hajja
1995
Dizzjunarju Bibliku
Temi Teologici
1996
       
NITOLBU - Hsibijiet fuq il-Kolletti tal-Hdud u l-Festi - 1996
It-Testment il-Gdid - Salmi - Proverbji - 1998
Nitolbu bis-Salmi - 1998
L-Ittri ta' San Pawl lill-Korintin - 1998
NITOLBU
Hsibijiet fuq il-Kolletti
tal-Hdud u l-Festi
1996
It-Testment il-Gdid  
Salmi  - Proverbji
1998
Nitolbu bis-Salmi
1998
l-Ittri ta' San Pawl
lill-Korintin
1998
       
Il-Ktieb ta' l-Apokalissi - 1999
Didache' - It-Taghlim tat-Tnax -il Appostli - 1999
It-Testment il-Qadim - Il-Kustilja ta' Adam u diffikultajiet ohra - 1999
It-Testment il-Gdid - In-Nisa ta' l-Appostli u diffikultajiet ohra - 2000
Il-Ktieb ta'
l-Apokalissi
1999
Didache'
It-Taghlim tat-Tnax
-il Appostli
1999
It-Testment il-Qadim
Il-Kustilja ta' Adam
u diffikultajiet ohra
1999
It-Testment il-Gdid  
In-Nisa ta' l-Appostli
u diffikultajiet ohra
2000
       
Il-Misteru ta' l-Inkarnazzjoni - 2000
Il-Ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli - 2001
Vokabularju tas-Salmi - 2002
L-Ittra lill-Lhud - 2002
Il-Misteru ta'
l-Inkarnazzjoni
2000
Il-Ktieb ta' l-Atti
ta' l-Appostli
2001
Vokabularju tas-Salmi
2002
L-Ittra lill-Lhud
2002
       
L-Ittri Kattolici - 2003
L-Ittri Pastorali - 2003
Enciklopedija Biblika - 2003
Ulied U Werrieta - 2004
L-Ittri Kattolici
2003
L-Ittri Pastorali
2003
Enciklopedija Biblika
2003
Ulied U Werrita
2004
Marija ta' Nazaret - 2005
''Illum Tkun fil-Genna Mieghi'' - 2007

It-tielet ktieb mis-sensiela ta' kitbiet
dwar id-diffikultajiet ohra fil-Qari
tal-Bibbja li l-
Professur Patri Donat
Spiteri OFMCap
qed jipproduci
jittrattaw testi mill-Iskrittura li jqajmu
diversi mistoqsijiet. Wara "Il-Kustilja
ta' Adam u "In-Nisa ta' l-Appostli" hass
il-htiega li jkompli jikteb u jirrispondi
ghal aktar mistoqsijiet.
Marija ta' Nazaret
2005
"Illum tkun
fil-Genna Mieghi"
2007
 
Kliem il-Hajja - L-Ewwel Harga - 1974
Kliem il-Hajja - F' Gheluq il-25 Sena - 1999
Kliem il-Hajja - F'Gheluq it-30 Sena - 2004
Kliem il-Hajja  
L-Ewwel Harga
1974
Kliem il-Hajja
F'Gheluq il-25 Sena
1999
Kliem il-Hajja
F'Gheluq it-30 Sena
2004
IL-BIBBJA - It-Testment il-Gdid tas-Salvatur Taghna Sidna Gesu' Kristu - 1975
IL-BIBBJA - Il-Kotba Mqaddsa - 1984/1996
Il-BIBBJA
It-Testment il-Gdid
tas-Salvatur Taghna
Sidna Gesu' Kristu
1975
IL-BIBBJA
Il-Kotba Mqaddsa
1984/1996
Publications